Промишлени халета

Промишлени халета Металните халета са изработени от пълностенни елементи: рамки, колони, ригели, греди и др. или решетъчни елементи: равнини и пространствени ферми, съставни колони и др. Предимството им пред останалите видове конструкции е голямото разстояние между колоните на сградата.

В повечето случаи с този тип конструкции се изграждат еднокорабни или многокорабни сгради с най-различни отвори и композиционно междуосие. Светло разстояние на сградата повече от 30 метра, я прави подходяща за изграждане на промишлени и обществени сгради както и на селскостопански постройки.

Халетата по системата MEGA GROUP са доказали своята конкурентноспособност като производствени халета, селскостопански сгради, търговски площи, спортни съоръжения и други. Монтажа на подобни халета става в значително съкратени срокове, в предвид строежа на други видове сгради. Конструкция от около 500 кв.м. може да бъде изпънена за около два месеца, при традиционните сгради, това би било само времето за подготовка за същинския строеж. Разбира се, съкратения монтаж довежда и до значителни икономии на разходите на труд. Системата е изцяло съобразена с индивидуалните изисквания на клиентите и въпреки това, остатъчните материали са съвсем малко.

  • Вземи оферта

    Вземи оферта